Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.
Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.
  • BIT-HS3915
  • BIT-HS3915
  • BIT-HS3915

Máy ảnh có hiệu quả 15cm

Sở vậtBIT-HS315-inch Cái máy quay giám sát mặt trời hiệu quả về nội tạng.ổn định hệ thống nhà cửa


  • Bộ lọc cơ thể ra ngoài hay chương trình hoạt động bên ngoài

  • Thiệt tốn kém với cơ thể nhôm và vỏ bọc bằng nhựa trang sau của ABS, hệ thống vệ tinh

  • Với hai chốt thép không rỉ,dễ dàng lắp đặt

  • Cửa sổ lớn thêm và vũ trụ máy ảnh thuộc về

  • IP65


Xem rộng


BIT-HS315, một nhà máy ảnh có giá trị, có thể bảo vệ cho camera an ninh bên trong IP65.Với cửa sổ rộng lớn và không gian máy ảnh bên trong, nó có thể được dùng cả trong và ngoài.



KCharselect unicode block name



Leave us Message

Liên kết Đơn vị các máy ảnh căn cứ