Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.
Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.

Tin tức... blog

Liên lạc

Thông tin vận tải


chất hàng

BIT-CCTV C817;s được bảo vệ với những bao bọc cao chất chứa đầy bọt/không khí và được gói với giấy nếp (đơn hay hai gói) hay hộp gỗ không khử hại.Tất cả các chất chứa trải qua kiểm tra khó khăn như là thả xuống, rơi thử, v.v. để đảm bảo không gây tổn thương cho sản phẩm trong lúc vận chuyển hay vận chuyển.


packing-material_.jpgtrên:

Pacing cỡ

Để lấy kích thước gói cho một mô hình cụ thể, xin hãy liên hệ với người đại diện bán hàng.Shipvẫn tiếp tục được với những phương pháp vận chuyển hàng biển kiểu như DHL, UPS, Fedex hay hãng hàng không/biển.Hay bất cứ phương pháp chuyển hàng nào khác kèm hướng dẫn khách hàng.817.

hiểu chứhiểu chứhiểu chứhiểu chứtrên:


shipping-method2.jpg