Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.
Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.
  • BIT-WS2774-2779
  • BIT-WS2774-2779
  • BIT-WS2774-2779

Cột núi Cực

Chức năngBIT-WS27/27Bộ dạng hợp kim


  • thuộc dạng Bắc Cực gắn kết

  • thuộc bộ tộc

  • thuộc bộ khung tùy chọn Lựa chọn BSJZ


Ghi chú


BIT-WS27 và WS27 là cột đính tay để lắp máy quay hay máy ảnh.Chúng có thể làm việc với những thanh đỡ giá đỡ khác.Có bốn các kích thước với đường chính khác nhau.


KCharselect unicode block nameLeave us Message

Liên kết Băng dán máy ảnh CCTV