Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.
Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.

Tin tức... blog

Liên lạc

Lịch sử

 • Chừng
  Chừng

  Tổ chứng BIT-CCTV

 • Language
  Language

  Bắt đầu nhómD, sản xuất và bán các sản phẩm bảo mật CCTV

 • Rõ

  Được nhận là'82;Top 100 biện quốc gia Name

 • Phv9uLanguage
  Phv9uLanguage

  Tạo hệ thống quản lý chất lượng ISO9000

 • Rõ

  Ngắt ngang các tòa nhà máy tại khu công nghiệp

 • Vâng
  Vâng

  Chuyển vào cơ sở mới và được trao như là'82;Thiên Tân biết rõ biển đề cao 892;

 • Comment
  Comment

  Được trao làm'82;National High-Tech Enterprise'892;

 • color
  color

  Tham dự triển lãm an ninh ISC West, InterSec Dubai, InterSec London

 • color
  color

  Khởi động hàng loạt chống nổ với chỉ thị của CNN

 • color
  color

  Nghiên cứu quốc gia về công nghệ và phát minh liên quan

 • Remember
  Remember

  Vòng sườn PT890 đã giành được\\ 820; giải thưởng phương tiện nghiêng chảo đầu tiên 292; theo hội bảo vệ

 • 2020
  2020

  Sản phẩm quét nhiệt độ NIOR