Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.
Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.
  • BIT-WS1292
  • BIT-WS1292
  • BIT-WS1292

Bức tường Kết nối

Chức năngBIT-WS1292 Indoor Camera Wall Mount gắn máy quay Nhánh


  • Aluminum material

  • Small size with Cable hole

  • Wall mount with Universal joint

  • for camera or shelter use


Xem rộng


BIT-WS1292 là một thanh đỡ đỡ đỡ đỡ tường nhỏ được làm bằng hợp kim nhôm.It is integrated with phổ biến kết nối và cầu bi cho dễ lắp đặt.


KCharselect unicode block nameCỡ:


Dimension.png Unit: mm


Leave us Message

Liên kết Băng dán máy ảnh CCTV