Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.
Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.
  • BIT-WS880U
  • BIT-WS880U
  • BIT-WS880U

Khoảng cách lắp dạng L

Sở thích của trang BIT-WS8IOU Hình dạng Bên ngoài camera gắn trên đường cáp


  • Nhôm hợp chất

  • Kích cỡ vừa với bộ hình cáp

  • dạng dạng dạng dạng dạng dạng dạng dạng dạng dạng dạng dạng dạng dạng dạng dạng dạng dạng dạng dạng dạng dạng dạng dạng dạng dạng dạng chung chung với Chung kết

  • cho máy ảnh hay bao quanh dùng độ dài tùy chọn

  • : 400mm


Xem rộng


BIT-WS8IOU là một thanh hình dạng dạng dạng U được làm bằng hợp kim nhôm với một lỗ cáp và kết nối chung cho máy quay mạng hay phương tiện lắp ráp.Nó có các tùy chọn dài từ 400mm tới 1000mm.


KCharselect unicode block nameLeave us Message

Liên kết Băng dán máy ảnh CCTV