Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.
Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.
  • BIT-WS870-871
  • BIT-WS870-871
  • BIT-WS870-871

Kết hợp chung

Sở vậtBIT-WS8700/871. Liên kết chung


  • Allinum hợp chất

  • chung kết chung


Xem rộng


BIT-WS870/WS871 là Chung chung một để lắp máy ảnh hay nhà máy quay để điều chỉnh góc.Họ có thể làm việc với khung tường hoặc các cột chéo.KCharselect unicode block nameLeave us Message

Liên kết Băng dán máy ảnh CCTV