Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.
Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.
  • HLG-240H-36B
  • HLG-240H-36B
  • HLG-240H-36B

Công cụ xung quanh mọi nơi

Chức năngĐộ chính xác của chế độ chính thức. Thiết lập hệ thống BSG-240W Hoàn hảo


  • Bộ hàm liên tục sản xuất tại chế độ liên tục

  • Bộ hàm I thiết kế CPU cho các thiết kế bên trong hay ngoài. tùy chọn hàm hàm

  • : hiệu suất điều chỉnh qua máy tính.Ba trong 1, chỉnh sửa

  • Đúng thời gian62,000 giờ


Ghi đè


ALG-240H-36 B là một trình điều khiển LED 240W AC/DC cùng với mức điện trường tính hai chế độ và tín hiệu điện liên tục.Tạ hậu môn điều hành từ 906374;305VAC và cung cấp mô hình với điện loại 36V.Nhờ vào độ hiệu quả cao đến 94=, nhờ thiết kế không răng nanh, to àn bộ các chuỗi đều có thể hoạt động được cho -40*840511; ~990; nhiệt độ nhiệt độ nhiệt độ dưới cấu hình không khí tự do.Thiết kế nhà kho bằng kim loại và cấp bảo vệ IPTC sự hòa nhập của IPTC sự giống như trong nhà và ngoài trời.Phần lớn mọi phương pháp đều có khả năng làm việc khác nhau, như các phương pháp chỉnh sửa, để có được sự linh hoạt tối ưu.


KCharselect unicode block nameCỡ:Dimension.jpg

Unit: mm


Leave us Message

Liên kết Bộ sửa nguồn CCTV