Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.
Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.

Tin tức... blog

Trợ giúp kỹ thuật

Cục hỗ trợ kỹ thuật của BIT-Camera 817;s luôn s ẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng và chuyên nghiệp cho khách hàng nhờ vào sự giàu kinh nghiệm và cam kết của chúng ta.
  • Hỗ trợ thư
  • Hỗ trợ mạng từ xa
  • Liên lạc điện thoại
  • Hỗ trợ tại nơi

Support Request Form

Dùng mẫu này để gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật.Và các bạn sẽ nhận được phản ứng đầu tiên từ đội hỗ trợ kỹ thuật của BIT-CCTV trong vòng một ngày.