Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.
Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.
  • BIT-WS1212
  • BIT-WS1212
  • BIT-WS1212

Bức tường Kết nối

Chức năngBIT-WS122 Indoor Camera Wall Mount Bracket


  • Aluminum hợp chất

  • Small size with cable hole

  • Wall mount with phổ biến

  • for camera or sheltery use


Xem rộng


BIT-WS1212 là một thanh đỡ đỡ đỡ đỡ ráp cỡ nhỏ làm bằng hợp kim nhôm cho máy quay mạng hay nhà máy ảnh.


KCharselect unicode block nameCỡ:


Dimension.png Unit: mm


Leave us Message

Liên kết Băng dán máy ảnh CCTV