Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.
Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.
  • BIT-WS1293
  • BIT-WS1293
  • BIT-WS1293

Bức tường Kết nối

Sở vậtBIT-WS1293 Màn hình ảnh phòng máy ảnh gắn trên đỉnh


  • Phòng hợp kim loại

  • Kích cỡ vừa với cái lỗ nối dây

  • với kết nối chung của

  • Để dùng máy ảnh hay bao quanh


Xem rộng


BIT-W1293 là thanh đỡ đỡ đỡ đỡ đỉnh của tường với kết nối phổ biến cho nhà máy ảnh.Nó có một lỗ cáp để lắp đặt tiện lợi.


KCharselect unicode block name



Cỡ:


Dimension.png Unit: mm


Leave us Message

Liên kết Băng dán máy ảnh CCTV