Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.
Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.
  • BIT-WS880L
  • BIT-WS880L
  • BIT-WS880L

Khoảng cách lắp dạng L

Chức năngBIT-WS7880L Shape Indoor/Cửa hàng Camera Mount Bracket


  • Aluminum hợp chất

  • vừa với một khung hình cáp

  • L với kết nối kết hợp rộng lớn

  • Dành cho máy ảnh hay bao quanh dùng L ựa chọn

  • Chiều dài tùy chọn: 200mmXem rộng


BIT-WS825L là một thanh L với khớp dạng phổ biến để lắp máy quay hay để đỡ nhà.Nó có các tùy chọn dài khác từ 200mm tới 1000mm.


KCharselect unicode block nameLeave us Message

Liên kết Băng dán máy ảnh CCTV