Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.
Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.
  • BIT-WS2771
  • BIT-WS2771
  • BIT-WS2771

Bức tường Kết nối

Sở vậtBIT-WS27 Bên ngoài của trường quay Bức ảnh Nhánh với Liên kết kết


  • Aluminum hợp chất

  • Cỡ trung bình

  • với kết đôi vũ trụ

  • Để sử dụng máy ảnh hay bao tử


Xem rộng


BIT-WS27 là một bộ đỡ đỡ đỡ đỡ đỡ kiểu tường cổ với khớp rộng cho nhà máy quay.


KCharselect unicode block name
Cỡ:


Dimension.png Unit: mm


Leave us Message

Liên kết Băng dán máy ảnh CCTV