Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.
Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.

Tin tức... blog

Liên lạc

Chính sách đòi nợ


Thỏa thuậnĐiều kiện:

WARRA BẢY Lvỡ nợ: Blue Icon (Thiên Tân) Technology co., Lt.\ 817;s (ở đây gọi là BIT-CCTV) chịu trách nhiệm duy nhất cho bất cứ s ản phẩm khiếm khuyết chỉ là sửa chữa hay thay thế sản phẩm theo thẩm quyền hạn của chúng tôi.BT-CCTV sẽ không bao giờ chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến bất kỳ sản phẩm hay bán, mua hay sử dụng nào, dù có thể thấy trước được hay không, có hay không dựa trên sự vi phạm bảo đảm, hợp đồng hay sơ suất, cho dù có ai thông báo hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc không có dựa trên chứng cớ về sự phá vỡ bảo hiểm.Trong bất cứ trường hợp nào trách nhiệm của chúng ta vượt qua giá mua hàng đã trả cho nó. Bất kể theo giả thuyết vi phạm hợp đồng hay bảo hiểm, sơ suất hay nghiêm ngặt.BJDZChiều dài bảo hành tất cả các sản phẩm và thành phần của chúng ta là hàng tháng trời.Ngày bảo hành sẽ bắt đầu trong vòng bảy ngày sau khi nhận hoặc ký nhận hàng đã được giao cho người mua.

What is not covered:DƯỚI Tlung tung không phải là BIT-CCTV 817s;s\ 82209;Warranty và RMA Policy 8921;.BIT-CCTV sẽ cung cấp hỗ trợ và dịch vụ có thể có giá:

1.Sản phẩm bị hư hại do trước sức mạnh

2.Sửa hay cố gắng s ửa chữa bởi một người khác ngoài một kỹ thuật viên trang BIT-CCTV C817;

3.Tai nạn (như chất lỏng giọt hay tràn dịch), lợi dụng, lạm dụng, bỏ mặc, cháy, nước, sét hay những hành vi khác tự nhiên.

4.Chấp nhận sửa đổi hoặc sử dụng hàng không theo hướng dẫn sử dụng

5.Sử dụng các bộ phận và bộ phận không được cung cấp bởi BIT-CCTV BSJDJ... cho bất cứ sản phẩm nào ngoài bảo hiểm, thì BIT-CCTV sẽ cung cấp hỗ trợ trợ sửa chữa bằng phí.Dù sao thì, sản phẩm được coi là'uot;không thể sửa,Việc của chúng ta sẽ chấm dứt.

RMA (xác nhận lại hàng hoá).


BIT-CCTV cung cấp dịch vụ RMA cho sản phẩm khiếm khuyết mua trực tiếp từ chúng ta trong khoảng thời gian bảo hiểm theo chính sách của chúng ta về môi trường bảo hiểm.Để biết thêm thông tin về các thủ tục RMA, xin hãy liên lạc với người đại diện bán hàng.