Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.
Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.
  • BIT-WS1203
  • BIT-WS1203
  • BIT-WS1203

Bức tường Kết nối

Sở thích của trang BIT-WS1200 Indoor Camera Comment
Xem rộng


BIT-W1200 là một giá đỡ giá trị giá trị cho máy quay mạng.Nó được tổng hợp với kết nối chung để điều chỉnh góc nhìn.


KCharselect unicode block name
Cỡ:Dimension.png Unit: mm


Leave us Message

Liên kết Băng dán máy ảnh CCTV