Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.
Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.
  • BIT-WS830
  • BIT-WS830
  • BIT-WS830

Cột núi Cực với kết hợp chung chung chung chung

Sở vậtBIT-WS830 Shape Indoor/Outdoor Camera Mount Bracket


  • Aluminum hợp chất

  • vừa với kết cấu của đường dây

  • Bức tường với kết nối rộng lớn

  • Để máy ảnh hay bao quanh


Xem rộng


BIT-WS830 là một thanh đỡ đỡ để phối hợp giá treo cực và giá đỡ bức tường với khớp phổ biến.Có các kẹp cực tùy chọn.


KCharselect unicode block nameLeave us Message

Liên kết Băng dán máy ảnh CCTV