Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.
Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.
  • BIT-HS350
  • BIT-HS350
  • BIT-HS350

Độ ẩm máy ảnh có hiệu quả 12 cm

Sở vậtBIT-HS350 12 cm Cái máy quay CCTV hiệu quả về nội bộ của bố trí Ổn định


  • Indoor or or outside application

  • Có hiệu quả với bóng Allminum, mặt trước và mặt sau bằng nhựa, duy nhất khiên

  • Side open design, easy camera plane

  • IP65


Xem rộng


BIT-HS350, nhà máy ảnh dùng trong nhà và ngoài trời là một nhà máy quay có giá trị với giá thấp cho ứng dụng dự án.Nó được làm bằng nhôm cho thân thể nhà cửa và nhựa bọc phía trước và phía sau.Nó có chứng khoáng IP65


KCharselect unicode block name
Leave us Message

Liên kết Đơn vị các máy ảnh căn cứ