Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.
Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.
  • BIT-HS360
  • BIT-HS360
  • BIT-HS360

Độ ẩm máy ảnh có hiệu quả 12 cm

Chức năngBIT-HS36-12 inch Cái máy quay giám sát bằng hiệu quả về nội bộ Bên trong và ngoài gắn máy quay ổn định


  • Ứng dụng bên trong hay bên ngoài

  • Thiệt hại với cơ thể nhôm và vỏ bọc mặt sau bằng nhựa dẻo, hệ thống duy nhất

  • Mở màn hình với chốt sau bằng thép không rỉ, hệ thống bảo vệ dễ dàng của camera

  • IP65Xem rộng hệ thống camera của


BIT-HS36 được làm bằng nhôm cho thân thể và nhựa cho vỏ trước và sau như một lựa chọn hiệu quả tốn kém.Đặc trưng cho sự bảo vệ xâm nhập IP65, kiểu thiết kế hở lưng trên.KCharselect unicode block nameCỡ:Unit: mm


Leave us Message

Liên kết Đơn vị các máy ảnh căn cứ