Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.
Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.
  • BIT-HS340
  • BIT-HS340
  • BIT-HS340

Máy quay camera có hiệu quả

Chức năngHAT-HS340 12 cm Đắt-hiệu quả về Indoor/Cửa hàng CCTV CCTV CommentXem rộng


Sản xuất hợp kim nhôm hơn, BIT-HS340 với thiết kế cẩn thận, là một hệ thống camera an ninh hiệu quả với sự bảo vệ xâm nhập IPTC.Nó được hoà hợp với kính mặt trời.


KCharselect unicode block name
Leave us Message

Liên kết Đơn vị các máy ảnh căn cứ