Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.
Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.
  • BIT-HS3912
  • BIT-HS3912
  • BIT-HS3912

Độ ẩm máy ảnh có hiệu quả 12 cm

Sở vậtBT-HS312 cm lạm dụng hiệu quả về nội bộ Bên trong và ngoài máy quay giám sát hệ thống camera ổn định nhà cửa


  • Ứng dụng bên trong hay bên ngoài. BJDZ Giá trị bằng cơ thể nhôm và tấm chắn mặt bằng nhựa ABS. Phần thiết kế mở mặt bằng hai chốt thép không rỉ,dễ dàng lắp đặt

  • Cửa sổ lớn thêm và vũ trụ máy ảnh thuộc về

  • IP65


Xem rộng


BIT-HS312, một nhà máy ảnh có giá trị, có thể bảo vệ được camera an ninh bên trong IP65.Với cửa sổ rộng lớn và không gian máy ảnh bên trong, nó có thể được dùng cả trong và ngoài.


KCharselect unicode block nameLeave us Message

Liên kết Đơn vị các máy ảnh căn cứ