Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.
Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.
  • BIT-HS4218
  • BIT-HS4218
  • BIT-HS4218

Độ sâu 18cm Các máy quay đang cất cánh

Chức năngBIT-HS418 cm bên ngoài đôi buồng máy quay giám sát kép...Kích cỡ


  • 18 inch, ứng dụng vũ trụ

  • Làm một mình hoặc với một đơn vị phương tiện đổ chảo

  • Cấu hình dạng dạng dạng dạng dạng dạng dạng nhôm

  • Đã sẵn sàng lắp đặt một máy ảnh lắp đặt dễ dàng. Siêu vệ tinh, máy sưởi, quạt, gạt, gạt nước, gạt nước, gạt nước


Xem rộng


BIT-HS418 là một nhà máy quay an ninh hai khoang lớn lớn cho việc lắp đặt nhiều thiết bị và bảo vệ nhiều thiết bị để hoạt động một mình hay để tải lên một đơn vị phương tiện tiện tiện tiện tiện tiện tiện tiện tiện tiện tiện tiện tiện tiện tiện tiện tiện tiện tiện tiện tiện tiện tiện tiện tiện tiện tiện tiện tiện tiện tiện BIT-PTT-PT500 như một phần hệ thống máy quay PTZ.Được làm bằng hợp kim nhôm, hai khoang lớn, hai khoang để máy ảnh có hàm bảo vệ độ hoà tàn của IPO cho mọi lần sử dụng thời tiết với hỗ trợ máy sưởi, quạt gió và gạt nước.


KCharselect unicode block nameCỡ:


4218.png Unit: mm


Leave us Message

Liên kết Căn cứ máy ảnh đôi buồng đôi