Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.
Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.

Giới nghiêm

Vài loại vắc-xin kiểu COVID-19 sẽ sẵn sàng cho việc phê chuẩn vào tháng mười hai. Ngành công nghiệp an ninh và chuyên môn đang cân nhắc các biện pháp an ninh mà chúng ta dùng trong tình hình hiện tại sẽ tiếp tục trong tương lai.


Chuyện liên quan