Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.
Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.

Mạng lưới quan sát to àn cầu để đạt được

Một hệ thống đã được tìm ra một hệ thống đã được tìm hiệu mới có thể xảy ra trước hệ thống.


chơ thị trường và thị trường GIphát nữaMột tổ chức nghiên cứu thị trường lớn thứ hai, gần đây đã công bố một báo cáo rằng thị trường giám s át mạng toàn cầu được đánh giá cao ở tỉ đô Mỹ-1Do sự gia tăng dần tính phức tạp và các vấn đề an ninh trên mạng, dự đoán là kích thước của thị trường sẽ đến 2.93 tỉ đô-la Mỹ.Hợp số kích thích hàng năm (CAGR) trong khoảng thời gian dự báo là 9.9=.


lantu.jpg


Rõ ràng là sau một cuộc khảo sát các khán giả (hãng sản xuất thiết bị giám sát mạng, tổ chức giám sát hàng hóa/nguồn cung cấp hàng hóa, các công ty quản lý hệ thống giám sát mạng lưới, các nhà cung cấp dịch vụ truyền thông, nhà dịch vụ đám mây, hệ thống lắp ráp, v.v.)của thị trường giám sát mạng toàn cầu, Thị trưởng sandchơ thị chia thị trường giám sát mạng ra vào các chợ ngầm sau đây: nhà cung cấp mạng giám sát chợ (thiết bị, giải pháp và dịch vụ) toàn cầu (1 Gbps và 10 Gbps, 40 Gbps, 100 Gbps), công nghệ (Ethernet, sợi quang, và InterniBand) và người dùng cuối cùng.(doanh nghiệp, viễn thông, tổ chức chính phủ, dịch vụ đám mây)Nhà báo tin rằng sự phát triển của ngày càng nhiều các công ty có nhu cầu nghiêm ngặt và cao đã thúc đẩy tăng nhu cầu thiết bị giám sát mạng. Vì sự phức tạp của các cấu trúc mạng, việc cung cấp ứng dụng yêu cầu thiết bị giám sát mạng đáng tin cậy và có khả năng leo trèo.Nhiệm vụ giám sát kỹ thuật của các thiết bị này, nó có thể đảm bảo một hoạt động ổn định các cấu trúc mạng nhiệm vụ quan trọng và giải quyết nhanh gọn các vấn đề khi ngưng trệ và các vấn đề khác.Khẩu báo cũng cho thấy rằng trong thời đại Internet và 999.sTrình theo dõi liên t ục các hoạt động mạng lưới và các hoạt động quan trọng của mạng lưới và các hoạt động đáng ngờ có thể tấn công công công công công tyBan lãnh đạo và chi phí khác. BSJddZ Sau khi kiểm tra thị trường giám s át mạng ở Bắc Mỹ, Châu Âu, Thái Bình Dương (APAC) và các vùng khác trên thế giới, nó phát hiện rằng: Gigamon (Hoa Kỳ), NetSystems (NetScout) (Hoa Kỳ), Ixia (Mỹ Scout), VIAVI Solutions () Viavi) (Hoa Kỳ), APCON (Hoa Kỳ)và Garland Technology (Hoa Kỳ) là những công ty hàng đầu trên thị trường giám sát mạng toàn cầu. and Broadcom (Broadcom) (Hoa Kỳ), Juniper Networks (Mỹ), Big Switch Networks (Hoa Kỳ), Zenoss (Hoa Kỳ), NetCritical (Anh), Corvil (Ireland), CANINT Technologies (CALIFINNT) (Hoa Kỳ)Hệ thống mạng lưới (Hoa Kỳ) và Mottata (Mỹ) cũng là một số công ty quan trọng nằm trong thị trường giám sát mạng toàn cầu.
201810101133507112.jpg


Chuyện liên quan